MEDLEMSKAP - same pris i 2017 som tidlegare:


Medlemsskap i 2018 kostar kr 200kr for voksen, kr 100 for born/ungdom og kr 400,- for familiemedlemskap. 
Kontonummer 3720 16 71990.
Ifht ungdom kan dei ta del i familiemedlemskapen kan til dei er 19 år. Det året dei fyller 20 blir dei rekna som vaksne.
Det same gjeld kontigent (enkeltmedlem) for ungdom. Det kostar kr 100,- fram til og med det året ein fyller .19 år.

Betal inn til vår konto 3720 16 71990 i Sparebanken Vest, og
send samtidig melding til fordeck@outlook.com
og opplys om namn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og -år, og mobilnummer til hovudmedlem og eventuelle familiemedlemmer.

Ved innbetaling av familiemedlemskap ønskjer vi namn og fødselsdato på dei i familien som er omfatta av innmeldinga. Dette gjeld også om de har hatt familiemedlemskap før.Medlemskort får du på e-post.

LISENS:
Det er lansert eit nytt opplegg for lisensbetaling og bestilling i 2014. I år registerer du lisensønskje og opplysningar om deg sjølv på ein link under denne nettisida hos sykkelforbundet
På nettsida står det også meir om sjølve lisensen. Når du har registert informasjonen får du ein faktura på mail og lisensansvarleg i klubben får ein mail med spørsmål om godkjenning. Krav for godkjenning av lisensen er at pliktene dine som medlem er oppfylt; at du har betalt medlemsskap, i hovudsak.
Om du har lisens frå i fjor gjeld forsikringsordninga ut februar, men for deltaking i ritt stoppa gyldigheten den 31.12.2013.
KLUBBSKIFTE:
Nytt i år er at klubbskifte blir også ordna via lisensregistreringa. Då betaler du medlemskap til den nye klubben din og søkjer lisens hos den nye klubben. Klubbskifte blir då ordna ved at både gammal og ny klubb godkjenner skiftet elektronisk.

Levert av IdrettenOnline