MEDLEMSKAP - same pris i 2017 som tidlegare:Medlemsskap i 2017 kostar kr 400 pr år (kr 100 for dei under 20 år).
I 2014 innførte klubben familiemedlemsskap. Dette kostar kr 500 og omfattar inntil 2 vaksne og barn/ungdom til og med 19 år i husstanden. (Det året dei fyller 20 blir dei rekna som vaksne.)
Betal inn til vår konto 3720 16 71990 i Sparebanken Vest, og
send samtidig melding til fordeck@outlook.com
og opplys om namn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og -år, og mobilnummer til hovudmedlem og eventuelle familiemedlemmer.

Ved innbetaling av familiemedlemskap ønskjer vi namn og fødselsdato på dei i familien som er omfatta av innmeldinga. Dette gjeld også om de har hatt familiemedlemskap før.Medlemskort får du på e-post.

LISENS:
Det er lansert eit nytt opplegg for lisensbetaling og bestilling i 2014. I år registerer du lisensønskje og opplysningar om deg sjølv på ein link under denne nettisida hos sykkelforbundet
På nettsida står det også meir om sjølve lisensen. Når du har registert informasjonen får du ein faktura på mail og lisensansvarleg i klubben får ein mail med spørsmål om godkjenning. Krav for godkjenning av lisensen er at pliktene dine som medlem er oppfylt; at du har betalt medlemsskap, i hovudsak.
Om du har lisens frå i fjor gjeld forsikringsordninga ut februar, men for deltaking i ritt stoppa gyldigheten den 31.12.2013.
KLUBBSKIFTE:
Nytt i år er at klubbskifte blir også ordna via lisensregistreringa. Då betaler du medlemskap til den nye klubben din og søkjer lisens hos den nye klubben. Klubbskifte blir då ordna ved at både gammal og ny klubb godkjenner skiftet elektronisk.

Powered by: Bloc