Vi takkar våre støttespelarar !

Posted by Førde Cykleklubb on 2. Jun 2016

Vi takkar våre støttespelarar for støtta til Jølster rundt 2016. Mange firma har bidrege med gåvepremiar og anna som må til for å komme i mål med denne type arrangement. Utan desse kunne ikkje Førde CK gjennomført rittet. Tusen takk!
Uavhenta gåvepremiar.

Posted by Førde Cykleklubb on 29. Mai 2016

Alle premiar under JR 2016 blei trekt på startnummer
Premiar som ikkje blir henta innan 14 dg. går tilbake til klubben for bruk ved seinare ritt.Jølster rundt 2016, startande i Trimklassen

Posted by Førde Cykleklubb on 29. Mai 2016

Liste over startande i trimklassen utan tid, Jølster rundt 2016
Trimklasse.PDFResultatlister Jølster rundt 2016

Posted by Førde Cykleklubb on 29. Mai 2016

Offisiell resultatliste for Jølster rundt 2016

Her finn du Offisielle resultatlister for Jølster Rundt 2016.
Listene blei korrigert ut i frå korrekt startpunkt jfr. tidlegare ritt, og er også korrigert slik at dei som kom i mål innanfor 3 sekunds mellomrom, har fått lik tid.

På bildet ovanfor ser vi dei fire vinnarane:

Ole Martin TjønnelandFørde CK
Kristian TjønnelandFørde CK
Runar SekseSogn CK
Thomas Kristiansen GrønfurFørde CK

Offisielle resultatliste for Jølster rundt 2016

Sjå også under fana "egne ritt". og Jølster rundt. Her finn du oversikt over startande i trimklassen.

Jølster rundt 2016

Posted by Førde Cykleklubb on 13. Mai 2016

Årets Jølster rundt blir 29 mai

Vedlagt invitasjon

Link til påmelding finn du her