Årsmøte Onsdag 08.04 kl 1800 - Kantina Sunnfjord energi

Posted by Førde Cykleklubb on 19. Mar 2015

Har gleden av å kalle inn til Årsmøte i Førde CK.

Innmelding av saker må skje til Kjartan.heggo@enivest.net innen 30.3

Sakliste vil vere .
1. Opning v/ leiar

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av:

a) Ordstyrar

b) Skrivar

c) 2 personar til å skrive under protokoll

4. Laget si årsmelding 2014

5. Rekneskap 2014

6. Kontingent 2016

7. Budsjett 2015

8. Organisasjonsplan

9. Innkomne saker og framlegg

10. Val
11. Sportsleg satsing
12.Utdeling av prisar


Comments

Logg inn for å skrive en kommentar.