Innkalling til årsmøte

Posted by Førde Cykleklubb on 24. Feb 2016

Det blir halde årsmøte Førde CK torsdag 10 mars kl 1830 i lokala til Lotteritilsynet.

Sakliste:
1. Opning v/ leiar
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av:
a) Ordstyrar
b) Skrivar
c) 2 personar til å skrive under protokoll
4. Laget si årsmelding 2015
5. Rekneskap 2015
6. Kontingent 2017
7. Budsjett 2016
8. Organisasjonsplan
9. Nye klubbreglar
10. Innkomne saker og framlegg
11. Val
12. Sportsleg satsing
13. Utdeling av prisar

Du kan evt, melde inn saker til randi.osland@enivest.net.
(Frist onsdag 02.mars kl. 1600)

Vel møtt!

Førde CK v/ styret


Comments

Logg inn for å skrive en kommentar.