Årsmøte


Hosted by: Førde Cykleklubb

When


Årsmøte i Førde CK
Stad: Lotteritilsynet sine lokaler (møterom 1.etg)

Sakliste årsmøtet 2016:
1. Opning v/styrerepresentant
2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av:

a) Ordstyrar
b) Skrivar
c) 2 personar til å skrive under protokoll

4. Laget si årsmelding 2016
5. Rekneskap 2016
6. Kontingent 2018
7. Budsjett 2017
8. Organisasjonsplan
9. Innkomne saker og framlegg/
10. Val
11. Nye klubbdrakter eller behalde design som i dag?
12. Medlemskap i Førde IL?


Vel møtt !
Administratorer


Comments

You have to sign in to post in the guestbook.