MEDLEMSKAP - same pris i 2022 som tidlegare: 

 


Medlemsskap i 2021 kostar kr 200kr for voksen, kr 100 for born/ungdom og kr 400,- for familiemedlemskap.
Ifht ungdom kan dei ta del i familiemedlemskapen til dei er 19 år. Det året dei fyller 20 blir dei rekna som vaksne.
Det same gjeld kontigent (enkeltmedlem) for ungdom. Det kostar kr 100,- fram til og med det året ein fyller .19 år.

Info om innbetaling av kontingent til dei som er registert i medlemsregisteret, vert sendt ut i veke 10.


Innelding gjerast gjennom SPOND

https://club.spond.com/landing/signup/førdeck


NB! Du får ikkje registrere familiemedlemskap i Spond. Når du har meldt inn alle som skal være med i familiemedlemskap, sender du epost til fordeck@outlook.com med namnet på dei som skal inngå i medlemskapet så registrerar vi det i medlemsystemet.


Heilårslisens

Med Aktiv lisens kan du delta på alle typar ritt under NCF.

Lisens registerer du her:  https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

Før lisens vert godkjent må medlemskontingent være betalt.

Informasjon om lisensar kan ein finne her: https://www.sykling.no/article/info-om-lisens